Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Delmål 2: Ta fram regionalt stöd som främjar hälsosamma levnadsvanor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Folkhälsostrategin pekar ut fyra områden som särskilt betydelsefulla för befolkningens hälsa. Region Norrbotten samordnar arbetet med att ta fram ett regionalt stöd för delmål två som handlar om att främja hälsosamma levnadsvanor i alla åldrar.

Ett av fyra avsnitt i den regionala handlingsplanen

Resultatet av regionens arbete med delmål två samlas sen (tillsammans med arbetena från delmål ett, tre och fyra) i en regional handlingsplan som beskriver på vilket sätt den regionala nivån bidrar till att nå det övergripande målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Åsa Nordberg är sedan i juni anställd av Region Norrbotten för att leda och samordna arbetet med delmål två. Åsas kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Process för framtagning

Arbetet med delmål två inleddes med en workshopserie där en kombination av företrädare för välfärdsarenor och sakkunniga inom levnadsvanor träffades. Eftersom arenorna och verktygen för att påverka befolkningens levnadsvanor ser olika ut beroende på åldersgrupp genomfördes tre olika workshops en för barn/unga, en för vuxna samt äldre. 

Arenor

Det är många sakområden som måste samarbeta för att pvåerka befolkningens levnadsvanor. Följande fem arenor är tagna från Östergötlands strategi för fysisk aktivitet där de identifierats som viktiga för att nå befolkningen i alla åldrar.  

  • Boende och närområde
  • Fritid och kultur
  • Skola och utbildning
  • Arbete och försörjning
  • Omsorg samt hälso- och sjukvård

Studiebesök i Finland

Under hösten genomförs ett studiebesök i Seinäjoki Finland som lyckats ändra kostvanorna bland barn och unga. Läs mer om aktiviteten under länken till höger.

Arbetsgrupp

Underlaget från workshoparna kommer att förvaltas av tre arbetsgrupper med uppgift att under hösten 2018 arbeta fram förslag på hur det regionala stödet bör se ut inom respektive åldersgrupp barn/unga, vuxna samt äldre. Arbetsgrupperna sätts ihop av de som på workshopen meddelat att de vill ingå.

Arbetsgrupp 1 Barn/unga
Arbetsgrupp 2 Vuxna
Arbetsgrupp 3 Äldre

Efter sommaren kommer deltagarna i de olika arbetsgrupperna att presenteras. Vill du delta i arbetet är du varmt välkommen att kontakta Åsa Nordberg.

Uppdrag och förväntat reslutat

Uppgiften är att göra det lätt att göra rätt - för offentliga, ideburna och privata aktörer på regional och lokal nivå! Arbetsgrupperna ska under hösten ta fram förslag på regionala åtgärder och aktiviteter som Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen ska bidra med för att skapa en positiv utveckling inom delmål 2; att öka andelen i befolkningen med hälsofrämjande levnadsvanor. 

Transparens eftersträvas och förslaget på regionalt stöd som växer fram kommer presenteras på hemsidan och kommuniceras med intresserade beslutsfattare på lokal och regional nivå. 

Hela den regionala handlingsplanen, med förslag på regionalt stöd inom samtliga delmål (1-4) antas av Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR), i december 2018 med målsättning om att det kan börja verkställas fr o m 1 januari 2019.

11 juli 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Åsa Nordberg
Projektledare och
samordningsansvarig,
FHS delmål 2:
Öka andelen med
hälsofrämjande levnadsvanor

E-post:
asa.nordberg@norrbotten.se
Tel: 072-5166766