Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Välkommen att delta i en ny kulturhälsoutbildning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten erbjuder en utbildning för att öka medvetenheten om kulturens möjlighet att främja hälsa och skapa förutsättningar för samarbeten mellan hälso- och sjukvården och kultursektorn. Utbildningen ingår i ett arbete för att främja barn och ungas hälsa och är kostnadsfri.

Utbildningen riktar sig till kulturlivets professionella aktörer, företag och föreningar inom kultursektorn. Utbildningen gäller inte för organisationer med statligt stöd via kultursamverkansmodellen och kommuner. Den är övergripande och ska ge en introduktion till området för att inspirera till framtida samarbeten.

Utbildningen består av två delar:

  • Grundkurs  kultur och hälsa
  • Barn och ungas hälsa i Norrbotten samt hur normkreativa arbetssätt kan göra skillnad

Grundkurs kultur och hälsa
En introduktion till området kultur och hälsa. Utbildningen ska ge övergripande bild om sambanden mellan kultur och hälsa och hur kultur kan användas som ett komplement i vård – och omsorgsarbete. Utbildningen tar upp aktuell forskning, exempel på verksamheter internationellt och i Sverige samt förutsättningarna för att arbeta med kultur och hälsa inom Region Norrbotten.

Föreläsare: Hanna Harila, strateg för kultur och hälsa inom Region Norrbotten och Lule Stadsteater som berättar om sitt mångåriga samarbete med hälso- och sjukvården.

Datum: onsdag den 3 maj 2017
Tid: 9.00 – 13.00
Plats: Kulturens Hus i Luleå, lokal Hägnan

Barn och ungas hälsa i Norrbotten samt hur normkreativa arbetssätt kan göra skillnad
En grundkurs som ger dig en överblick i hur läget ser ut gällande skolbarn och skolungdomars hälsa i Norrbotten, med avstamp ur skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten. Utbildningen ger en inblick i hälsoläget för unga, lyfter fram aktuella utmaningar och bjuder in till interaktiva övningar och diskussioner.

Föreläsare: Linda Moestam, genusvetare och processledare på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten. I programmet finns också inbjudna personer som delar med sig av egna erfarenheter av inkluderande arbetssätt.

Datum: fredag den 19 maj
Tid: 9.00 - 13.00
Plats: Regionhuset Luleå, lokal VIP-matsalen

Anmälan till utbildningen
Skicka intresseanmälan till hanna.harila@norrbotten.se senast 19 april 2017. Uppge namn, e-postadress, telefonnummer, adress samt eventuellt behov av specialkost. Invänta bekräftelse på att din anmälan är mottagen och att du fått plats på utbildningen. 

Fika och utbildningsmaterial ingår. Till detta tillkommer eventuell reseersättning enligt Region Norrbottens regler och riktlinjer. Utbildningen är kostnadsfri men utebliven deltagare faktureras 900kr.

Läs mer på här.

Kontaktperson

Namn: Hanna Harila
Titel: Strateg för kultur och hälsa
Telefonnummer: 0920-284 954

10 april 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering