Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Region Norrbotten vänder den ekonomiska trenden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-09-25
  •  Källa: Region Norrbotten

Delårsrapporten från regionen visar på ett positivt resultat som överstiger 2 procent av skatter, utjämning och stadsbidrag. Framgångsfaktorn är att nettokostnadsutvecklingen är lägre än intäkterna.

Hittills under året har regionens nettokostnader ökat med 1,6 procent, medan skatter, utjämning och bidrag har ökat med 3,7 procent. Regionen redovisar ett positivt resultat för perioden som överstiger 2 procent av skatter, utjämning och statsbidrag och uppnår därmed ett av delmålen.

- Den negativa trenden har börjat vända för regionens ekonomi och vi ligger bra till i jämförelse med tidigare år. Årsprognosen ser också bra ut med resultat som även där överstiger 2 procent, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Det är viktigt att divisionerna håller de ekonomiska ramarna för att uppfylla målen.

- Det positiva resultatet pekar på att regionen har bromsat in ekonomiskt.  Närsjukvården har stora kostnader men ligger på samma nivå som förra året, vilket är positivt då man ser att de jobbar hårt för att inte öka sina kostander, fortsätter Maria Stenberg.

Övertidstimmar minskar
Det pågår ett uppdrag med att sänka nettokostnadsnivån med ca 300 mkr. En mindre del avser strukturella åtgär­der, medan huvuddelen avser effektiviseringar i verksamheten. Det består av arbete med processer och flöden i verksamheten. 

Fler positiva signaler visar att pågående åtgärder ger effekt. Antalet årsarbetare i hälso- och sjukvården har ökat konstant sedan 2014, men ökningstakten har avtagit de senaste månaderna. Även över­tidstimmarna minskar.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är fortfarande av stor betydelse för att uppnå de långsiktiga målen. Regionen har fortfarande problem med inhyrd personal som medför stora kostnader.

- Kostnaderna har dessvärre ökat för inhyrd personal jämfört med samma period tidigare år. På hälsocentralerna ökar kostnaderna och det är till stor det på grund av läkarbristen, på länssjukvården har kostnaderna minskat för inhyrda läkare medan inhyrning av sjuksköterkor ökar. Arbetet med kompetensförsörjningen är därför en strategiskt viktig fråga för regionen, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Satsningar från regeringen
Regeringen har beviljat 3 miljoner kronor till Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Region Jämtland/Härjedalen för att etablera ett kunskapsnätverk för samisk hälsa. Det handlar om ökad kunskap och förbättrad tillgången för kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster på en regional och lokal nivå.

- Miljonsatsningen för samisk hälsa är ett viktigt projekt för att vi ska kunna tillgodose behoven för vår samiska befolkning, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande. De medel som vi beviljats från regeringen är viktiga för att kunna genomföra projektet.

Även en satsning för patientkontrakt för att göra vården mer tillgänglig och sammanhållen har kommit från regeringen. Där har 15 miljoner beviljats till Region Norrbotten, Region Halland och Region Kalmar. Patientkontraktet är en plan över vårdinsatser och ska bidra till en trygghet för patienten som får information om vilka vårdinsatser som är planerade och kommer genomföras inom en rimlig tid.

- Regeringes satsningar är väldigt viktiga för Region Norrbotten och har en stor betydelse för regionens utveckling, både satsningen för samisk hälsa och patientkontrakt är bra exempel på sådana satsningar från regeringen, avslutar Maria Stenberg.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg (s)
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 0920-284 340

25 september 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering