Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Region Norrbotten skärper legitimationskontrollen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-06-19
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbottens revisorer har konstaterat brister i kontrollen av legitimationer hos anställd och inhyrd personal. Nu skärper Region Norrbotten kontrollerna för att säkerställa att rutinerna för legitimationsyrken följs.

Inom svensk hälso- och sjukvård finns det 21 yrken som kräver att man har yrkeslegitimation från Socialstyrelsen. Under våren har Region Norrbotten granskat den egna personalens legitimationer gentemot Socialstyrelsens register. Samtidigt har regionens revisorer gjort en likadan granskning. Revisorernas granskning berör yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster och fysioterapeuter. Totalt har nästan 4000 personer granskats.

– Vi upptäckte att ett antal medarbetare inte finns i Socialstyrelsens register och nu rättar vi till det. De allra flesta fallen handlar om att personen har bytt namn eller haft ett tillfälligt personnummer och därför inte hittades på en gång. För oss är det en självklarhet att det inte ska finnas några frågetecken kring legitimationerna, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör.

25 personer hittades inte i Socialstyrelsens register. De flesta av dem har legitimation från ett annat nordiskt land. Personer som har legitimation från ett annat nordiskt land beviljas automatiskt svensk legitimation om de ansöker om en sådan från Socialstyrelsen. Det beror på att vårdutbildningarna i de nordiska länderna är så pass lika att ingen ytterligare utredning kring kompetens behöver göras.

– Patientsäkerheten har inte påverkats eftersom de här personerna har en gedigen utbildning och hög kompetens. Problemet är att de formellt sett saknat svensk legitimation vilket är en brist som nu ska åtgärdas, säger biträdande regiondirektör Jonas Thörnqvist.

Väntar på svensk legitimation

Bland den anställda personalen handlar det om totalt sex sjuksköterskor. Två av dessa har legitimation från andra nordiska länder men har inte hunnit få sin svenska legitimation ännu. Två personer har visat upp legitimation vid anställningens början, men har inte hittats i Socialstyrelsens register och orsaken till det utreds fortfarande. Ytterligare en sjuksköterska har ansökt om legitimation men har inte hunnit få den. En person har sjuksköterskeutbildning men har inte begärt legitimation hos Socialstyrelsen och jobbar inte idag som sjuksköterska.

Samma krav på legitimation gäller för anställd och inhyrd personal. När den inhyrda personalen kontrollerades saknades 19 läkare i Socialstyrelsens register. 17 av dem har legitimation från andra nordiska länder. De som är inplanerade att jobba hos Region Norrbotten har ansökt om svensk legitimation. Övriga jobbar inte längre inom regionen.  Två personer saknar svensk legitimation men har inte heller en läkares arbetsuppgifter eftersom de är läkarstudenter.

Till dess att svensk legitimation har beviljats från Socialstyrelsen, har region Norrbotten säkerställt att berörda personer inte utför arbetsuppgifter som enbart får utföras av legitimerad personal.

– Svensk legitimation är ett måste och vi har stort förtroende för de här personerna. Det handlar om erfarna specialister inom sina respektive områden och vi vill gärna att de ska fortsätta arbeta hos oss så fort den svenska legitimationen är på plats, säger biträdande regiondirektör Jonas Thörnqvist.

Kontaktperson

Namn: Jonas Thörnqvist
Titel: Biträdande regiondirektör
Telefonnummer: 070-377 82 79

Namn: Ulrika Sundquist
Titel: HR-direktör
Telefonnummer: 070-633 96 5019 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering