Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Utredningen klar – tre cancerfall upptäckta

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Arbetet med att omgranska sammanlagt 10 200 cellprover inom Region Norrbotten är nu avslutat. Utredningen av prover som visat sig vara felanalyserade har lett till att totalt tre fall av livmoderhalscancer har upptäckts. Därutöver har 43 patienter behandlats för allvarliga cellförändringar.

I maj berättade Region Norrbotten (dåvarande landstinget) att ett antal gynekologiska cellprover tagna under 2015 hade analyserats felaktigt. Det visade sig att samtliga felbedömda prover hade analyserats av en enskild cytodiagnostiker. Region Norrbotten beslutade då att prover som lämnats mellan 2010 och 2014, och hanterats av den berörda diagnostikern, skulle omgranskas av diagnostikföretaget Unilabs.

Nu har samtliga prover analyserats. Totalt har 111 av de omgranskade proverna har resulterat i en ny diagnos. I 61 fall av dessa hade cellförändringarna antingen redan hittats och åtgärdats eller så visade utredningen att förändringarna var lindriga.

Hos 43 kvinnor har allvarliga cellförändringar hittats och behandlats. Hos ytterligare tre kvinnor påvisade utredningen livmoderhalscancer i tidiga stadier. För fyra kvinnor saknas uppgift om eventuell uppföljning då landstinget inte har fått återkoppling från dessa.

– Vi förstår att det här har orsakat oro och lidande hos de drabbade och vi beklagar att de har behövt vara med om detta. Region Norrbotten ser mycket allvarligt på det som inträffat, säger biträdande regiondirektör Jonas Thörnqvist.

För att liknande felbedömningar inte ska kunna inträffa i framtiden har Region Norrbotten och Unilabs, som utför analyserna på uppdrag av Region Norrbotten, infört en rad åtgärder. Bland annat granskar samma diagnostiker aldrig upprepade prover från samma patient.

– Diagnostikerna samarbetar dessutom mer och granskar en del prover tillsammans. Vi har också anställt en person som ansvarar för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte, säger Lena Norlund, länschef för laboratoriemedicin vid Region Norrbotten.

Som patient kan man fortfarande känna förtroende för screeningprogrammet eftersom det är det bästa sättet att i ett tidigt skede kunna upptäcka och behandla cellförändringar. Region Norrbotten vill därför uppmana alla kvinnor att fortsätta komma till cellprovtagning.

Frågor och svar om granskningen av cellprover

Omgranskningen i siffror

 

2010–2014*

2014–2015**

Totalt

Antal omgranskade prover

7400

2800

10200

Patienter med cellförändringar i behov av behandling

24

19

43

Patienter som utvecklat cancer

2

1

3

* Omgranskningen av prover lämnade 2010–2014 har gjorts under sommaren och hösten, 2016.

** Omgranskningen av prover lämnade 2014–2015 gjordes tidigare.

Fakta om cellprovsundersökningar

Genom att regelbundet lämna ett gynekologiskt cellprov kan kvinnor skydda sig mot livmoderhalscancer. Cellprovet tas från livmodertappen i underlivet och kan tidigt visa om du har cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer.

De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del behöver tas bort. Det är mycket ovanligt men cellprovet kan visa att du har cancer. Då brukar cancern vara i ett tidigt stadium och behandlingen kan bli enklare och med färre biverkningar än om cancern upptäckts senare.

Kvinnor i Sverige kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, så kallad screening. Om du är mellan 23 och 50 år kommer kallelsen vart tredje år. Därefter vanligtvis var femte år tills man är 60 år gammal. Om du är över 50 år kan rutinerna skilja sig lite beroende på var du bor i landet.

Du kan även få lämna cellprov om du är hos barnmorska eller gynekolog för att genomgå en gynekologisk undersökning av andra skäl.

1177 Vårdguiden om gynekologisk cellprovskontroll

27 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering